فوریه 29, 2020

مراقبت های بعد از عمل براکیوپلاستی (لیفت بازو)

فوریه 29, 2020

مراقبت های بعد از عمل لیفت ران

فوریه 24, 2020

مراقبت های بعد از عمل ماموپلاستی و لیفت سینه

فوریه 17, 2020

مراقبت های بعد از عمل ابدومینوپلاستی (تامی تاک)

ژانویه 27, 2020

مراقبت های بعد از عمل لیفت صورت و گردن

ژانویه 27, 2020

مراقبت های بعد از عمل لیپوساکشن بدن و تزریق چربی به باسن

ژانویه 27, 2020

مراقبت های پس ازتزریق چربی به صورت

ژانویه 23, 2020

مراقبت های بعد از جراحی پروتز چانه

ژانویه 22, 2020

مراقبت های بعد از جراحی پلک