مشاوره دکتر هادی آمالی

برای انجام مشاوره توسط دکتر هادی آمالی و تعیین وقت مشاوره حضوری یا وقت عمل، می توانید با شماره های زیر در ارتباط باشید.


*نکته: مشاوره آنلاین برای ساکنین شهرستان ها و هموطنان خارج از کشور ضروری است.


جهت تسریع فرایند، لطفا همراه پیام خود اطلاعات زیر را نیز ارسال بفرمایید:
نام و نام خانوادگی | سن | استان | سابقه جراحی | سابقه بیماری | نوع جراحی درخواستی

ساکنین شهرستان ها:

واتساپ، تلگرام، پیامک: ۰۹۱۹۳۳۳۶۶۹۶


هموطنان خارج از کشور:

واتساپ، تلگرام: ۰۹۱۹۳۳۳۶۶۹۶


ساکنین تهران و البرز:

واتساپ، تلگرام، پیامک: ۰۹۱۹۳۳۳۶۶۹۶

 

فرم مشاوره

کامل کردن قسمت های ( * ) الزامی می باشد.

لطفا آدرس ایمیل و موبایل خود را به دقت وارد کنید.