پروتز صورت

شامل پروتز گونه و چانه است که امروزه بیشتر جهت چانه استفاده می شود و برای برجسته کردن ناحیه گردن و گونه و اکثرا از تزریق چربی صورت استفاده می شود.

یک عمل زیبایی جهت رفع نقائص صورت است. پروتز یک جسم خارجی است و احتمال ریسک عفونت و جابجائی و خوردگی استخوان دارد.

با بیهوشی عمومی یا خواب آلودگی(sedation) انجام می شود و مدت زمان عمل حدودا 1 ساعت می باشد و بیمار 5-6 ساعت بعد از عمل مرخص می شود.

بعد از 24-48 ساعت بعد از عمل می تواند استحمام کند.

بیمار طی 1 هفته بعد از عمل به فعالیت روزمره خود بر می گردد.

قبل از عمل نیاز به انجام گرفتن عکس های لترال سفالوگرام است.